Thông tin chi tiết

Sản phẩm có điều khiển tắt mở đèn, khi quý khách treo trên cao không cần bắc ghế bật đèn.