Thông tin chi tiết

Tranh gỗ thư pháp chữ Phúc

Gỗ quý tự nhiên.