Thông tin chi tiết

Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu

Thương nhau cho tới bạc đầu còn thương