Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh gỗ quý tự nhiên.

-Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

-Quê nhà một góc nhớ mênh mông.