Thông tin chi tiết

-chất liệu đồng vàng nguyên chất liền tấm  ,được gò thủ công rất tinh xảo.

-khung bao màu gỗ hoặc viền vàng ,nhựa compoxit ,kính nhật

-khung tranh có thể thay đổi mẫu.

*tổ tiên tích đức nghìn năm thịnh

*con cháu nhờ ơn vạn đại vinh