Thông tin chi tiết

tranh chữ đồng vàng nguyên chất ,khung compoxit
* Trời thêm ngày tháng người thêm thọ
*xuân rạng non sông phúc rạng nhà

Tìm sản phẩm này trên Google:

  • tranh chu tho