Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh sơn mài vẽ tay, bình hoa mộc lan.