Thông tin chi tiết

*TRANH BỘ BỐN MÙA,

*TRANH ĐƯỢC LÀM TỪ LÁ CÂY THỐT NỐT,KHUNG GHỖ HOA NHỰA.