Thông tin chi tiết

-tranh thêu chữ thập thành phẩm.