Thông tin chi tiết

-khung tranh nhựa compoxit cao cấp
-phào nhựa khung tranh
-khung tranh nhựa
-khung phào nhựa