Thông tin chi tiết

Đây là sản phẩm tranh đã thêu thành phẩm và đã lồng khung kính như hình ảnh giới thiệu.