Ký gửi tranh

Lưu ý:

– Tất cả các sản phẩm đưa lên đều phải có ảnh đại diện.

– Kích thước ảnh đại diện: Tối đa 800*800 px.

– Dung lượng file ảnh: <1M.

– Nội dung Mô tả không chứa nội dung PR, quảng cáo. Độ dài không quá 500 từ, trình bày thoáng, dễ đọc.

– Sản phẩm đăng lên sẽ phải được BQT duyệt.

– Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xóa sản phẩmxóa tài khoản.

Bạn phải Đăng ký hoặc Đăng nhập để đăng sản phẩm.