Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Đức  thư pháp ,khung +kính bền đẹp.

-Đức trọng nhân trường thọ

-Tâm khoan phúc tự lai