Thông tin chi tiết

Tranh bác hồ ngồi làm việc

gỗ gõ đỏ liền khối được đục nổi tinh xảo sơn pu cao cấp